Protecţia datelor


CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft

DSGVO_ro

Our data protection representative:
CG Car-Garantie Versicherungs-Aktiengesellschaft
Udo Strittmatter
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg i. Breisgau

Phone +49 (0)761 4548 0
Fax +49 (0)761 4548 685
Email: datenschutz@cargarantie.com

Notification
In accordance with Sect. 4g of Germany's data protection act (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG), the data controller shall make the following data available to everyone in the appropriate manner:

1. Name of responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

2. Members of the Board:
Dr. Marcus Söldner (Chairman)
Wolfgang Bach

3. Chairman of the Supervisory Board:
Dr. Mathias Bühring-Uhle

4. Appointed IT Manager:
Steffen Bayer

5. Address of the responsible office:
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Gündlinger Straße 12
D- 79111 Freiburg
Germany

6. Purpose of recording, processing or utilising data:
To conduct insurance transactions; to distribute, sell, manage and handle insurance policies in the field of warranty and repair cost insurance and all new business related to this, as well as the placement of products and services offered by associated partners. The saving and processing of personal data for the company's own purposes and for and on behalf of consolidated companies shall be performed on the basis of intra-group service agreements.

7. Description of groups of people concerned and data or data categories relating thereto:
Client data, employee data as well as data relating to suppliers and, where applicable, interested parties, provided that such data is required in order to meet the purposes stated under 6.

8. Recipients or categories of recipients entitled to receive data:
Public authorities where overriding statutory regulations apply; external contractors within the meaning of Sect. 11 BDSG as well as external offices and authorities and internal departments required to meet the purposes stated under 6.

9. Standard deadlines for deleting data:
Lawmakers have issued numerous obligations and deadlines relating to the preservation of records. Upon expiry of the deadlines, the corresponding data will be deleted automatically provided that it is no longer required for the purpose of fulfilling a contract. Should certain data not be affected by this, it will be deleted as soon as the aforementioned purposes cease to exist.

10. Envisaged data transmission to third countries:
Unless required for the purpose of meeting the aims outlined under 6., no data will be transmitted to the Swiss branch of CG Car-Garantie Versicherungs-AG. No data transmissions to other third countries are envisaged.

11. Google Analytics
This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States .

In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser.

As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you'll have to click this link again, if you delete your cookies.

Precizări cu privire la protecția datelor
Prin intermediul prezentelor precizări vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CG Car-Garantie Versicherungs-AG și la drepturile care vi se cuvin conform legislației în domeniul protecției datelor.

Operator de prelucrare a datelor
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Prestare servicii România
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
TEL +40 31 2254 280
FAX +40 31 2254 281
Adresă de e-mail: info@cargarantie.ro

Îl puteți contacta pe responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății noastre prin poștă la adresa de mai sus, cu mențiunea suplimentară – responsabil pentru protecția datelor – sau prin e-mail la adresa: datenschutz@cargarantie.com

Scopurile și temeiurile legale pentru prelucrarea datelor
Prelucrăm datele dumneavoastră personale cu respectarea Regulamentului UE general privind protecția datelor (RGPD), precum și a tuturor prevederilor legale suplimentare.
Garanția pentru autovehicul oferită de către comerciantul dumneavoastră auto este asigurată la noi. Pentru încheierea contractului de asigurare și pentru evaluarea riscului care urmează a fi asumat de noi ne sunt necesare datele comunicate de dumneavoastră în cadrul convenției de garanție. Dacă este încheiat contractul de asigurare, prelucrăm aceste date pentru executarea raportului contractual. Informațiile cu privire la prejudiciu ne sunt necesare, de exemplu, pentru a putea verifica dacă s-a produs un caz asigurat și care este cuantumul prejudiciului.

Încheierea, respectiv executarea contractului de asigurare a garanției nu este posibilă fără prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

În mod suplimentar, ne sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru elaborarea statisticilor specifice în domeniul asigurărilor, de exemplu, pentru calcularea noilor tarife sau pentru respectarea normativelor elaborate de autoritățile din domeniul asigurărilor.
Temeiul legal pentru aceste prelucrări de date cu caracter personal pentru scopurile precontractuale și contractuale este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 b) RGPD.
Prelucrăm datele dumneavoastră și pentru a respecta interesele noastre legitime sau interesele legitime ale terților (articolul 6 alineatul 1 f) RGPD). Acest demers poate fi necesar în special:

  • pentru garantarea securității IT și a operațiunilor IT,
  • pentru promovarea propriilor noastre produse din domeniul asigurărilor,
  • pentru prevenirea și elucidarea infracțiunilor, utilizăm în special analize de date pentru identificarea de indicii care pot evidenția un abuz în domeniul asigurărilor.

În mod suplimentar, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru respectarea obligațiilor legale, de exemplu, a normativelor elaborate de autoritățile din domeniul asigurărilor, a obligațiilor de arhivare în sensul prevederilor comerciale și fiscale. Ca temei legal pentru prelucrare sunt utilizate în acest caz prevederile legale aplicabile, în coroborare cu articolul 6 alineatul 1 c) RGPD.
În situația în care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră personale într-un alt scop decât cele menționate mai sus, urmează să vă informăm asupra acestui aspect în sensul prevederilor legale.

Categorii de destinatari de date cu caracter personal
Societăți de reasigurare:
Asigurăm riscurile asumate de noi la societăți speciale de asigurare (societăți de reasigurare). În acest scop poate fi necesară comunicarea datelor dumneavoastră referitoare la contract și, eventual, la prejudiciu către o societate de reasigurare, pentru ca aceasta să își poată crea o imagine proprie asupra riscului sau a cazului asigurat.

Producătorii/importatorii de autovehicule:
În cazul programelor de garanție resp. asigurare convenite cu producătorii, respectiv importatorii de autovehicule, datele dumneavoastră referitoare la contract și, eventual, la prejudiciu sunt comunicate către producătorii, respectiv importatorii de autovehicule, de exemplu, pentru realizarea de statistici.

Furnizorii externi de servicii:
Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, apelăm în parte la furnizori externi de servicii. Dispuneți de posibilitatea de a consulta o versiune actuală a listei prestatorilor și furnizorilor de servicii mandatați de noi, cu care ne aflăm în raporturi comerciale de durată, pe pagina noastră de internet, la adresa www.cargarantie.com/datenschutz.

Destinatari suplimentari:
În mod suplimentar, comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari suplimentari, de exemplu, către autorități, pentru respectarea obligațiilor legale de informare (de exemplu, autorități financiare sau organe de urmărire penală).

Durata stocării datelor
Ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus. Astfel este posibil ca datele cu caracter personal să fie arhivate pentru perioada în care este admisă invocarea de pretenții împotriva societății noastre (termenul legal de prescripție de trei sau până la treizeci de ani). În mod suplimentar, arhivăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care ne revine obligația în acest sens. Obligațiile corespunzătoare de justificare și arhivare rezultă, printre altele, din Codul Comercial, din Codul Fiscal și din legea privind prevenirea spălării banilor. În acest sens, durata prevăzută a termenelor de arhivare este de până la zece ani.

Drepturile persoanelor vizate

La adresa menționată mai sus puteți solicita informații cu privire la datele stocate în asociere cu persoana dumneavoastră. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a solicita în anumite condiții rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. De asemenea, puteți dispune de un drept de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră, precum și de un drept de a solicita punerea la dispoziție a datelor comunicate de către dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care să permită citirea.

Drept de opoziție
Dispuneți de dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul publicității directe.
În acest scop, vă rugăm să luați legătura cu info@cargarantie.ro
Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pentru respectarea de interese legitime, puteți formula opoziție împotriva acestei prelucrări în cazul în care, ca urmare a situației dumneavoastră speciale, rezultă motive care constituie un impediment împotriva prelucrării datelor.

Dreptul de a formula plângeri
Dispuneți de posibilitatea de a formula o plângere adresată către responsabilul cu protecția datelor menționat mai sus sau către o autoritate competentă în domeniul supravegherii prelucrării datelor.

Transferul de date într-un stat terț
În situația în care trebuie să transferăm date cu caracter personal către furnizori de servicii din afara Spațiului Economic European (SEE), acest transfer se realizează numai în măsura în care Comisia Europeană a confirmat un nivel corespunzător de protecție a datelor pentru statul terț în cauză.

Decizii automatizate în situații individuale
În baza informațiilor dumneavoastră cu privire la cazul asigurat, în temeiul datelor stocate cu privire la contractul dumneavoastră, precum și a eventualelor informații în materie, recepționate de la terți, decidem parțial automatizat cu privire la obligația noastră de acordare de despăgubiri. Deciziile complet automatizate au la bază reguli adoptate în prealabil de către companie cu privire la ponderea informațiilor.

Precizări cu privire la protecția datelor
Prin intermediul prezentelor precizări vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către CG Car-Garantie Versicherungs-AG și la drepturile care vi se cuvin conform legislației în domeniul protecției datelor.

Operator de prelucrare a datelor
CG Car-Garantie Versicherungs-AG
Prestare servicii România
Gündlinger Straße 12
D-79111 Freiburg
TEL +40 31 2254 280
FAX +40 31 2254 281
Adresă de e-mail: info@cargarantie.ro

Îl puteți contacta pe responsabilul cu protecția datelor din cadrul societății noastre prin poștă la adresa de mai sus, cu mențiunea suplimentară – responsabil pentru protecția datelor – sau prin e-mail la adresa: datenschutz@cargarantie.comdatenschutz@cargarantie.com

Scopurile și temeiurile legale pentru prelucrarea datelor
Prelucrăm datele dumneavoastră personale cu respectarea Regulamentului UE general privind protecția datelor (RGPD), precum și a tuturor prevederilor legale suplimentare.
În cazul în care solicitați o asigurare, datele comunicate de dumneavoastră în acest sens ne sunt necesare pentru încheierea contractului și pentru evaluarea riscului care urmează a fi asumat de noi. Dacă este încheiat contractul de asigurare, prelucrăm aceste date pentru executarea raportului contractual, de exemplu, pentru emiterea poliței sau pentru facturare. Informațiile cu privire la prejudiciu ne sunt necesare, de exemplu, pentru a putea verifica dacă s-a produs un caz asigurat și care este cuantumul prejudiciului.

Încheierea, respectiv executarea contractului de asigurare a garanției nu este posibilă fără prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

În mod suplimentar, ne sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal pentru elaborarea statisticilor specifice în domeniul asigurărilor, de exemplu, pentru calcularea noilor tarife sau pentru respectarea normativelor elaborate de autoritățile din domeniul asigurărilor.
Temeiul legal pentru aceste prelucrări de date cu caracter personal pentru scopurile precontractuale și contractuale este reprezentat de articolul 6 alineatul 1 b) RGPD.
Prelucrăm datele dumneavoastră și pentru a respecta interesele noastre legitime sau interesele legitime ale terților (articolul 6 alineatul 1 f) RGPD). Acest demers poate fi necesar în special:

  • pentru garantarea securității IT și a operațiunilor IT,
  • pentru promovarea propriilor noastre produse din domeniul asigurărilor,
  • pentru prevenirea și elucidarea infracțiunilor, utilizăm în special analize de date pentru identificarea de indicii care pot evidenția un abuz în domeniul asigurărilor.

În mod suplimentar, prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru respectarea obligațiilor legale, de exemplu, a respectarea normativelor elaborate de autoritățile din domeniul asigurărilor, a obligațiilor de arhivare în sensul prevederilor comerciale și fiscale. Ca temei legal pentru prelucrare sunt utilizate în acest caz prevederile legale aplicabile, în coroborare cu articolul 6 alineatul 1 c) RGPD.
În situația în care intenționăm să prelucrăm datele dumneavoastră personale într-un alt scop decât cele menționate mai sus, urmează să vă informăm asupra acestui aspect în sensul prevederilor legale.

Categorii de destinatari de date cu caracter personal
Societăți de reasigurare:
Asigurăm riscurile asumate de noi la societăți speciale de asigurare (societăți de reasigurare). În acest scop poate fi necesară comunicarea datelor dumneavoastră referitoare la contract și, eventual, la prejudiciu către o societate de reasigurare, pentru ca aceasta să își poată crea o imagine proprie asupra riscului sau a cazului asigurat.

Producătorii/importatorii de autovehicule:
În cazul programelor de garanție resp. asigurare convenite cu producătorii, respectiv importatorii de autovehicule, datele dumneavoastră referitoare la contract și, eventual, la prejudiciu sunt comunicate către producătorii, respectiv importatorii de autovehicule, de exemplu, pentru realizarea de statistici.

Furnizorii externi de servicii:
Pentru îndeplinirea obligațiilor noastre contractuale și legale, apelăm în parte la furnizori externi de servicii. Dispuneți de posibilitatea de a consulta o versiune actuală a listei prestatorilor și furnizorilor de servicii mandatați de noi, cu care ne aflăm în raporturi comerciale de durată, pe pagina noastră de internet, la adresa www.cargarantie.com/datenschutz.http://datenschutz.

Destinatari suplimentari:
În mod suplimentar, comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal către destinatari suplimentari, de exemplu, către autorități, pentru respectarea obligațiilor legale de informare (de exemplu, autorități financiare sau organe de urmărire penală).

Durata stocării datelor
Ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce acestea nu mai sunt necesare în scopurile menționate mai sus. Astfel este posibil ca datele cu caracter personal să fie arhivate pentru perioada în care este admisă invocarea de pretenții împotriva societății noastre (termenul legal de prescripție de trei sau până la treizeci de ani). În mod suplimentar, arhivăm datele dumneavoastră cu caracter personal în măsura în care ne revine obligația în acest sens. Obligațiile corespunzătoare de justificare și arhivare rezultă, printre altele, din Codul Comercial, din Codul Fiscal și din legea privind prevenirea spălării banilor. În acest sens, durata prevăzută a termenelor de arhivare este de până la zece ani.

Drepturile persoanelor vizate
La adresa menționată mai sus puteți solicita informații cu privire la datele stocate în asociere cu persoana dumneavoastră. În mod suplimentar, dispuneți de posibilitatea de a solicita în anumite condiții rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră. De asemenea, puteți dispune de un drept de restricționare a prelucrării datelor dumneavoastră, precum și de un drept de a solicita punerea la dispoziție a datelor comunicate de către dumneavoastră într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care să permită citirea.

Drept de opoziție
Dispuneți de dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul publicității directe.
În acest scop, vă rugăm să luați legătura cu info@cargarantie.ro
Dacă prelucrăm datele dumneavoastră pentru respectarea de interese legitime, puteți formula opoziție împotriva acestei prelucrări în cazul în care, ca urmare a situației dumneavoastră speciale, rezultă motive care constituie un impediment împotriva prelucrării datelor. 

Dreptul de a formula plângeri
Dispuneți de posibilitatea de a formula o plângere adresată către responsabilul cu protecția datelor menționat mai sus sau către o autoritate competentă în domeniul supravegherii prelucrării datelor.

Transferul de date într-un stat terț
În situația în care trebuie să transferăm date cu caracter personal către furnizori de servicii din afara Spațiului Economic European (SEE), acest transfer se realizează numai în măsura în care Comisia Europeană a confirmat un nivel corespunzător de protecție a datelor pentru statul terț în cauză.

Decizii automatizate în situații individuale
În baza informațiilor dumneavoastră cu privire la cazul asigurat, în temeiul datelor stocate cu privire la contractul dumneavoastră, precum și a eventualelor informații în materie, recepționate de la terți, decidem parțial automatizat cu privire la obligația noastră de acordare de despăgubiri. Deciziile complet automatizate au la bază reguli adoptate în prealabil de către companie cu privire la ponderea informațiilor.

Cine răspunde de prelucrarea datelor mele și cine este responsabilul cu­protecția datelor?
Responsabil pentru prelucrarea datelor în grupul Car-Garantie este compania la care v-ați înregistrat. Detaliile de contact ale responsabilului nostru cu protecția datelor pot fi găsite în secțiunea "Lista publică de proceduri / Informații generale privind protecția datelor" în domeniul protecției datelor pe site-ul nostru.

Ce categorii de date sunt utilizate și de unde provin?
Categoriile de date cu caracter personal procesate în timpul procesului de înregistrare (date personale care pot fi obținute de la dvs.) includ, în special, datele de bază (cum ar fi numele, prenumele, titlurile), datele de contact (adresa privată, numărul de telefon mobil / telefon fix, adresa de e-mail), precum și alte date pe care ni le oferiți (de ex. CV, carieră profesională etc.). De regulă, datele dvs. personale sunt colectate direct de la dvs. în timpul procesului de înregistrare. În plus, putem primi date de la terți (de ex. companii de intermediere a locurilor de muncă), cărora le-ați furnizat datele dvs. pentru a fi retransmise.

De asemenea, prelucrăm informațiile cu caracter personal pe care le-am colectat în mod legitim din surse accesibile publicului (de ex. rețele sociale profesionale cum ar fi Xing sau Linkedin). Vă vom contacta prin sursa respectivă a datelor dvs. (de ex. Xing), pentru ca dvs. să puteți vedea de unde ne-am obținut informațiile. În acest mod, presupunem că sunteți de acord cu publicarea datelor dvs. prin contactarea dvs. Desigur, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment. Este suficient să trimiteți un e-mail la datenschutz@cargarantie.com.

În ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele mele?
Vă prelucrezăm datele dvs. cu caracter personal în baza prevederilor Regulamentului UE privind protecția generală a datelor (DS-GVO), a legii privind protecția datelor și a tuturor celorlalte legi relevante (de ex. legea privind dreptul de concediu, legea timpului de lucru, legea generală privind tratamentul egal). Scopul prelucrării datelor este de a efectua și procesa procedura de înregistrare și de a evalua adecvarea locului de muncă în cauză. Prelucrarea datelor dvs. de solicitant este necesară pentru a putea decide în privința unei relații de muncă. Baza legală principală în acest sens este Art. 6 Par. 1 b) DS-GVO. În plus, se pot utiliza acorduri cf. Art. 6 Par. 1 a), 7 DS-GVO ca regulă de autorizare privind protecția datelor.

În anumite cazuri vă procesăm datele, dar numai după anonimizarea acestora, pentru a ne proteja interesele legitime. Astfel, în anumite situații, prelucrarea datelor se face numai în scopuri statistice (de ex. investigații privind comportamentul candidatului). Realizarea unor astfel de statistici se face exclusiv în scopuri proprii și nu este niciodată personalizată, ci anonimă. În măsura în care se prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal cf. Art. 9 Par. 1 DS-GVO (de ex. date privind starea de sănătate), acest lucru se face pe baza acordului dvs. în conformitate cu Art. 9 Par. 2 a DS-GVO, în măsura în care nu se aplică alte circumstanțe de autorizare cum ar fi Art. 9 Par. 2 b. Dacă dorim să procesăm datele dvs. personale pentru un scop care nu este menționat mai sus, vă vom informa în prealabil.

Cine primește datele dvs.?
În cadrul grupului nostru de companii, numai persoanele și organismele care au nevoie de ele primesc datele dvs. cu caracter personal. în contextul procesului de solicitare și al obligațiilor legale (pre-contractuale) asociate. În cadrul grupului nostru de companii, datele dvs. sunt transmise unor societăți specifice dacă acestea execută sarcini de procesare a datelor în mod centralizat pentru companiile din grup (de ex. gestionarea aplicațiilor la nivel de grup). În plus, putem transfera datele dvs. cu caracter personal către alți destinatari din afara companiei, în măsura în care acest lucru este necesar pentru inițierea relației de muncă

Ce drepturi aveți în calitate de persoană vizată?
În conformitate cu Art. 15 DS-GVO puteți solicita informații despre datele stocate despre dvs. În plus, în conformitate cu. Art. 16, Art. 17 și Art. 18 DS-GVO aveți posibilitatea de a solicita corectarea, ștergerea și limitarea prelucrării datelor dvs. în anumite condiții. Conform Art. 20 DS-GVO aveți dreptul să vi se transmită datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, comun și electronic. Dacă vă procesăm datele pentru a proteja interesele legitime (articolul 6 paragraful 1 e și f), puteți să vă opuneți acestei prelucrări în conformitate cu art. Art. 21 DS-GVO. Dacă doriți să faceți uz de dreptul de a refuza, este suficient să trimiteți un e-mail la datenschutz@cargarantie.com cu subiectul „Protecția datelor“. În acest caz nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

În conformitate cu Art. 7 Par. 3 DS-GVO aveți dreptul, de exemplu, conform Art. 6 Par. 1 lit. a sau Art. 9 Par. 2 să anulați un consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal în orice moment, fără motiv, fără a aduce atingere legalității prelucrării deja efectuate în baza consimțământului până la data revocării. În plus, în conformitate cu Art. 77 DS-GVO aveți dreptul de a adresa plângeri autorității competente de supraveghere a protecției datelor.

Cât timp se stochează datele mele?
Vom ștergem datele personale la 6 luni de la finalizarea procesului de înscriere. Acest lucru nu se aplică în măsura în care dispozițiile legale împiedică eliminarea sau este necesară stocarea ulterioară în scopul furnizării de probe. Dacă ați stabilit un raport de muncă, vă vom transfera datele în sistemele noastre digitale de management al resurselor umane. 

Există o obligație pentru furnizarea de date?
Ca parte a aplicației dvs., ne bazăm pe furnizarea datelor personale necesare desfășurării procesului de înscriere și evaluare a aptitudinilor. Fără aceste date, nu vom putea finaliza procesul de înregistrare și nu vom putea lua o decizie cu privire la un loc de muncă.

În ce măsură au loc decizii automate sau măsuri de profilare?
În cazuri individuale, folosim procesarea automată și/sau profilarea pentru a ajuta la luarea unei decizii în procesul de înregistrare. În aceste cazuri are loc o informare prealabilă în conformitate cu articolul 13 par. 2 lit. f DS-GVO.

În lista următoare sunt menționați executanții, prestatorii de servicii și destinatarii, respectiv categoriile de executanți, prestatori de servicii și destinatari, inclusiv sarcinile atribuite, care, în baza acordului, prelucrează date personale pentru CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

Prin intermediul acestei liste asigurăm în beneficiul dumneavoastră transparență cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră și evidențiem în special cine prelucrează datele dumneavoastră și în ce scopuri, în măsura în care CG Car-Garantie Versicherungs-AG nu efectuează pe cont propriu prelucrarea datelor. Acest demers nu înseamnă însă că datele dumneavoastră sunt transmise tuturor întreprinderilor menționate în listă.

Societățile CarGarantie care prelucrează baze de date care permit utilizarea comună și în cadrul procedurilor de prelucrare a datelor datele de bază (de exemplu nume, prenume, număr CarGarantie etc.):

  • CAR-GARANTIE GMBH, Gündlinger Str. 12, 79111 Freiburg
  • Garantie-Service-GMBH, Gündlinger Str. 8, 79111 Freiburg

Executanți, furnizori de servicii, respectiv destinatari care efectuează prelucrarea datelor cu titlu de obiect principal al comenzii:

CompaniaObiectul și scopul comenzii
CAR-GARANTIE GMBHObiectul și scopul comenzii
Garantie-Service-GMBHObiectul și scopul comenzii
Meisterdruck GmbHServicii de tipărire
Burger Druck GmbHServicii de tipărire
Dinner Druck GmbHServicii de tipărire

 

Executanți, furnizori de servicii, respectiv destinatari care nu efectuează prelucrarea datelor cu titlu de obiect principal al comenzii și care sunt sintetizați la nivel de categorii, ceea ce înseamnă că nu sunt nominalizați. Din această categorie fac parte și executanții, prestatorii de servicii, respectiv destinatarii care își desfășoară activitatea doar sub formă unică sau fără caracter permanent:

CategorieObiectul și scopul comenzii atribuite
Autorități financiare/de supraveghereNotificări, verificare conform cerinței legale
AuditorGestiune contabilă (situația financiară anuală)
ReasiguratorOperațiuni de reasigurare (monitorizare/audit)
Lichidator judiciarCazuri de insolvență
AvocațiGestionarea proceselor
Companii ITAdministrarea/gestionarea de hardware și software etc.
ExpertExpertiză tehnică cu privire la cazurile de daună
AteliereEfectuarea de lucrări de reparații în asociere cu acordarea de despăgubiri
Furnizor de servicii de eliminare a deșeurilorDistrugerea de documente și alte suporturi de date (hard-disc etc.)

 

Vă rugăm să aveți în vedere că lista noastră de servicii este actualizată permanent.